پلی یورتان برج میلاد توسط مجری ایمن پوشش پاسارگاد

 

از پلی یورتان غیر قابل اشتعال در عایق کاری برج میلاد به منظور عایق کاری حرارتی برج و کاهش اتلاف حرارت درآن ها،عایق کاری صوتی،و همچنین به منظور مقاوم کردن در برابر نفوذ آتش و حرارت استفاده شده است.

 

مزایای عایق پلی یورتان

از عایق پلی یورتان  بخاطر خاصیت غیرقابل اشتعال آن و عدم ایجاد دود در زمانی که عایق  پلی یورتان در معرض آتش قرار می گیرد، در عایق کاری ایوانو باماستفاده شده است.

عایق حرارتی پلی یورتان نه تنها مانع از اتلاف حرارتی می شود و دمای برج را تنظیم می کند و این باعث کاهش مصرف انرژی می شود، بلکه به خاطر خاصیت عایق صوتی بودن آن از انتقال صوت بین واحدهای مختلف برج جلوگیری می کند و باعث ایجاد آسایش و آرامش لازم در واحدها می شود.

پروژه عایق کاری ایوان و بام برج میلاد با عایق پاششی پلی یورتان غیرقابل اشتعال برای اولین بار توسط شرکت ایمن پوشش پاسارگاد انجام شده است.